بنظر شما ساخت یک دستگاه آیفون ۶ چقدر برای اپل خرج بر می دارد ؟

بنظر شما ساخت یک دستگاه آیفون ۶ چقدر برای اپل خرج بر می دارد ؟با
ورود آیفون های جدید اپل به بازار انواع اقسام بررسی ها برروی این محصولات
آغاز شده که اکثر آنها را باهم مرور کرده ایم.یکی از بررسی های جالب که
معمولا بعد عرضه گجت های جدید بر روی آنها انجام می شود تخمین هزینه ساخت
آن گجت برای کمپانی سازنده است.حال بیایید ببینیم ساخت یک دستگاه آیفون ۶
برای اپل چقدر خرج بر می دارد ؟
در ادامه ی مطلب با بقیه ی مطلب با تکنولیو همراه باشید..