بزرگترین فرودگاه های جهان

فرودگاه بین المللی هنگ کنگ فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرودگاه بین المللی توکیو فرودگاه بین المللی پکن فرودگاه بین المللی اهار فرودگاه فرانکفورت فرودگاه هیترو لندن پاریس فرودگاه شارل دوگل پاریس فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا فرودگاه بین‌المللی دالاس-فورت ورث