برکناری بیش از ۲۷ هزار نفر در بخش آموزش ترکیه

عصمت ایلماز وزیر آموزش ترکیه امروز پنجشنبه در سخنانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ترکیه مجوز کار بیش از ۲۷۴۲۴ نفر در بخش آموزش را در چارچوب تحقیقات انجام شده مربوط به کودتای نظامی نافرجام ماه گذشته، لغو کرده است.به گزارش تسنیم، وزیر آموزش ترکیه از برکناری بیش از ۲۷ هزار نفر در بخش آموزش این کشور از زمان وقوع کودتای نظامی نافرجام در ماه گذشته خبر داده است.به گزارش رویترز، عصمت ایلماز وزیر آموزش ترکیه امروز پنجشنبه در سخنانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ترکیه مجوز کار بیش از ۲۷۴۲۴ نفر در بخش آموزش را در چارچوب تحقیقات انجام شده مربوط به کودتای نظامی نافرجام ماه گذشته، لغو کرده است.وی در ادامه تصریح کرد: مجوز شغلی بیش از ۲۷۴۲۴ نفر از افراد شاغل در بخش آموزش در سازمانها و مدارس، که بخشی از ساختار دولت موازی بوده اند، لغو شده است. این افراد دیگر حق فعالیت در موسسات آموزشی دولتی و خصوصی را نخواهند داشت.دولت موازی اصطلاحی است که دولت آنکارا علیه جنبش فتح الله گولن به کار می برد. دولت ترکیه بارها فتح الله گولن را عامل اصلی وقوع کودتای ۱۵ جولای معرفی کرده است و خواستار استرداد وی از آمریکا شده است.گولن نیز این اتهامات را رد کرده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را طراح اصلی این کودتا معرفی کرده تا به بهانه آن، مخالفان و منتقدان دولت را سرکوب و پاکسازی نماید.تاکنون هزاران نفر در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و ارتش ترکیه و سایر بخش ها بازداشت یا از کار برکنار شده اند.کشورهای غربی اقدامات دولت ترکیه در سرکوب مخالفان و منتقدان را محکوم کرده اند.