بررسی نامه دومای روسیه در مجلس شورای اسلامی

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نامه مجلس دومای روسیه در مورد به رسمیت شناختن شبه جزیره کریمه در مجلس بررسی می‌شود.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نامه مجلس دومای روسیه به مجلس کشورمان در مورد به رسمیت شناختن شبه جزیره کریمه گفت: این نامه درواقع باید به دولت ما ارسال می‌شد؛ چراکه ما در به رسمیت شناختن کشورها یا جنبش‌ها توسط دولت عمل می‌کنیم.

وی افزود: البته با توجه به همسویی روسیه در مسائل مختلف با جمهوری اسلامی ایران، ما نیز از هرگونه مواضع منطقی و اصولی این کشور که در چارچوب موازین بین‌المللی باشد، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این نامه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی نیز مشخص خواهد شد.