برخورد هواپیمای ماهان ایر و عمان ایر

 صبح امروز دو هواپیما ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام خمینی با یکدیگر برخورد کردند. بر اثر برخورد دو هواپیما باهم، بالک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ عمان ایر آسیب دید.