بدون عنوان

  ببر نژاد سیبری در باغ وحشی در چین (XINHUA) حامیان دولت ترکیه تصویر «مصطفی کمال آتاترک» بنیانگذار ترکیه مدرن را حمل می کنند. (AFP) تمرین تیم قایقرانی آلمان در ریو دو ژانیرو (Reuters) یک قایق ماهیگیری در دریاچه ای در چین (Reuters) اعضای کاروان سفر حج قبل از پرواز خود در فرودگاه تایلند دعا می کنند. (Getty) بزرگترین نقاشی با مواد زیست تخریب پذیر در طبیعت سوئیس (Getty) کشاورز فلسطینی در حال کار روی گلخانه خود در غزه (AFP) بازتاب تصور کودک روی نقشه زمین شناسی در موزه علوم چین (TPG)  نقش و نگار یک مزرعه گندم در آلمان (Getty) قدم زدن فیل در طبیعت آفریقای جنوبی (National Geographic) پسران افغان مشغول ماهیگیری در رودخانه حومه کابل (AFP ) کشاورزی در شالیزاری کامبوج (EPA) یک روز بارانی در هند (Reuters) نمایش خیابانی در شهر میزبان المپیک (Reuters) دختر اهل اندونزی در حال تمرین فوتبال (Reuters)