با یکسان شدن نرخ ارز موافق هستید؟

اقتصاد ایران دوبار یکسان سازی نرخ ارز را تجربه کرده است؛یک تجربه مربوط به دهه ۷۰ است که با شکست مواجه شد و تجربه دوم در دهه ۸۰ انجام شد و موفق آمیز بود.در تجربه دوم، یکسان سازی نرخ ارز موجب رشد اقتصادی و افزایش صادرات شد. در حالی که بعدها دونرخی شدن ارز به گفته بسیاری از کارشناسان موجب افزایش فساد و رانت در اقتصاد شد.بانک مرکزی اخیرا با ارایه مجوزی به بانکها برای خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد،به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است.به نظر شما یکسان سازی نرخ ارز چه تاثیری بر زندگی مردم می گذارد؟ شما کاربران می توانید با درج نظر در انتهای همین خبر درباره ایده یکسان سازی نرخ ارز نظر خود را بنویسید.