بازتاب مغرضانه حمله تروریستی آلمان در رسانه های سعودی

  با گذشت چند روز از حمله تروریستی به مرکز خریدی در شهر مونیخ آلمان، رسانه های دولتی عربستان سعودی با بزرگنمایی اصالت ایرانی عامل آن مردم ایران را به حمایت از تروریسم در اروپا متهم میسازند! بنابر این گزارش، تقریبا کلیه روزنامه های چاپ عربستان طی روزهای اخیر بخشی از تیتر اصلی صفحه نخست خود را به ایرانی بودن نوجوان ۱۷ ساله آلمانی عامل حمله مسلحانه به مرکز خرید شهر مونیخ اختصاص داده و آن را نشان از نقش ایران و ایرانی در گسترش حملات تروریستی در اروپا عنوان می کنند. این در حالی است که منابع امنیتی و فرمانده کل پلیس آلمان با اشاره به اینکه عامل این حمله دارای سابقه بیماری شدید روانی بوده هرگونه ارتباط سازمانی وی با کشورها و نهادها را بشدت تکذیب کرد. لازم به ذکر است که دو هفته پیش کمیسیون سنای آمریکا در گزارش منتشر شده درباره نقش اتباع و سازمان جاسوسی سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر بطور تلویحی از دخالت مستقیم این کشور در حمله مذکور خبر داده بود. ۱۹ تن از ۲۱ عامل این حمله اتباع سعودی بوده اند.