باخ متهم‌ به‌ سهل‌ انگاری‌ در دوپینگ‌ روسیه

رئیس کمیته بین‌المللی المپیک از سوی یک شهروند آلمانی متهم به سهل انگاری در قضیه دوپینگ ورزشکاران روس شد.به گزارش فارس، بنا به گزارش رسانه‌های روسیه توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک(IOC) از سوی یک شهروند آلمانی متهم به سهل انگاری در دوپینگ ورزشکاران روسیه شده است.سایت ورزش روسیه خبر داد: جنیس وینریچ خبرنگار آلمانی در سایت خود فاش کرد که پلیس برلین یک فقره شکایت از سوی شهروندی آلمانی علیه توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ثبت کرده است.در ادامه این خبر آمده است: این شهروند آلمانی باخ را متهم به کرده است که او از سال ۲۰۱۳ که نائب رئیس IOC بوده تمام آزمایشات دوپینگ را نادیده گرفته است و در قضیه صدور مجوز به ورزشکاران روسیه در المپیک ریو نسبت به دوپینگ روسیه سهل انگاری کرده است.