ایران قبل از شروع المپیک، یک نقره گرفت!

در صورت تایید نهایی دوپینگی بودن دو وزنه‌بردار دیگر در دسته ۹۴ کیلوگرم المپیک لندن، سعید محمدپور نماینده ایران مدال نقره المپیک را به دست می آورد و این در حالی است که تنها چند روز تا آغاز المپیک ریو باقی مانده.استفاده از مواد نیروزا و محرومیت های پیاپی ورزشکاران رشته وزنه برداری باعث شده که در اتفاقی عجیب نفر شش مسابقات تابستانی دوره گذشته به روی سکوی خیالی برود و مدالش بعد از چهار سال به وی برسد.به گزارش تابناک، در صورت تایید نهایی دوپینگی بودن دو وزنه‌بردار دیگر در دسته ۹۴ کیلوگرم المپیک لندن، سعید محمدپور نماینده کشورمان ، مدال نقره المپیک را به دست می آورد!این اتفاق ها در وزن ۹۴ از چندماه پیش با محرومیت های پیاپی شدت گرفت