اوباما: ترامپ آگاهی اساسی از جهان ندارد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا عنوان داشت: دونالد ترامپ آگاهی اساسی از جهان ندارد و هیچ توجهی را نسبت به این امر نشان نمی‌دهد که مسائل بیشتری را از آن بیاموزد.به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری آمریکا نگرانی خود را نسبت به این امر مطرح کرد که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه به پست ریاست جمهوری آمریکا برسد.به گزارش سایت اینترنتی النشره، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا عنوان داشت: دونالد ترامپ آگاهی اساسی از جهان ندارد و هیچ توجهی را نسبت به این امر نشان نمی‌دهد که مسائل بیشتری را از آن بیاموزد.وی در سخنانی خاطرنشان کرد: ترامپ به نظر نمی‌رسد که چیزهای زیادی درمورد سلاح هسته‌ای یا در مورد مکان کشورها یا تفاوت‌ها میان دو مذهب شیعی و سنی در دین اسلام بداند.