انفجار در نزدیکی آژانس مهاجران در نورنبرگ آلمان

منابع محلی آلمان از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی مرکز امور مهاجران در شهر زیندورف در نزدیکی نورنبرگ خبر داده‌اند.به گزارش فارس، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساختمان آژانس فدرال امور مهاجران در شهر زیندورف آلمان خبر دادند.گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که انفجار یک چمدان حاوی آئروسول (مواد شیمیایی صنعتی) عامل این حادثه بوده است. منابع آلمانی اعلام کرده‌اند که انفجار مزبور، بسیار خفیف بوده و باعث مجروحیت کسی نشده است.انفجار در نزدیکی آژانس مهاجران در نورنبرگ آلمانمنابع محلی آلمان از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی مرکز امور مهاجران در شهر زیندورف در نزدیکی نورنبرگ خبر داده‌اند.خبرگزاری فارس: منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساختمان آژانس فدرال امور مهاجران در شهر زیندورف آلمان خبر دادند.گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که انفجار یک چمدان حاوی آئروسول (مواد شیمیایی صنعتی) عامل این حادثه بوده است. منابع آلمانی اعلام کرده‌اند که انفجار مزبور، بسیار خفیف بوده و باعث مجروحیت کسی نشده است.