انتشار جزئیات جنگ های پنهانی انگلیس

روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان "جنگ های پنهانی انگلیس"، اطلاعات تازه ای درباره نقش لندن در تحولات دهه ۶۰ میلادی در عمان فاش کرد.به گزارش العالم، روزنامه گاردین در گزارش خود نوشت: مردم انگلیس شاید چیزهای زیادی در باره جزئیات جنگ جزایر فالکلند بدانند؛ اما بسیاری از حقایق مربوط به بسیاری از جنگ های دیگر همچنان پنهان و نشاخته شده مانده است.در این گزارش به قلم ایان کوباین آمده است: انگلیس در طول مدت یکصد سال در وضعیت جنگی بود. یکی از مهمترین اقدامات خشونت آمیز سربازان انگلیسی همان سرکوب خونین قیام در عمان بود که جزئیات آن تا کنون به فراموشی سپرده شده است.نویسنده مقاله افزود: سربازان ارتش انگلیس براساس دستوراتی رفتار می کردند که از آنها می خواست در جبهه ها به مسئله وجود غیرنظامیان توجهی نکنند؛ غیرنظامیانی که اکثرا در بیشتر نبردهای ارتش انگلیس، قربانی شدند.این روزنامه نوشت: در شرایط عدم امکان تشخیص اینکه چه کسی دشمن و چه کسی دوست یا چه کسی نظامی یا چه کسی غیرنظامی است، سربازان انگلیسی تنها یک گزینه پیش روی داشتند و آن هم استفاده از بالاترین میزان خشونت و آتش برای تضمین عدم وجود هرگونه هسته مقاومت یا آتش دشمن بود.نویسنده در گزارش خود با جزئیات، به اقدام انگلیسی ها در سرکوب قیام علیه سلطان عمان که در سال ۱۹۶۰ میلادی روی داد، پرداخت و نوشت: معارضان از یک سو از قدرت سلطان می ترسیدند و از سوی دیگر از نیروهای انگلیسی که با آنها با خشونت بیش از حد رفتار می کردند زیرا این نیروها، با خاندان حاکم هم پیمان بودند.کوباین به نقل از منابعی انگلیسی در ارتش این کشور نوشت: سربازان انگلیسی روستاها را به طور کامل آتش زدند و گله های دام معارضان عمانی را کشتند و برای انتقام از آنها، محصولاتشان را در بازارها از بین بردند؛ درحالی که – به قول نویسنده- انتظار می رفت که سربازان ارتش انگلیس مدافع آزادی و حقوق بشر باشند.نویسنده روزنامه گاردین سپس به جزئیات جنگ های محرمانه خلیج فارس انگلیس و در صدر آن تجاوز انگلیس و آمریکا به عراق و نقش انگلیسی ها در این جنگ پرداخت که هنوز سایه شک و تردید رخصوص موارد نقض حقوق بشر، بر آن سایه افکنده است و سربازان انگلیسی به گونه ای بخشی از آن بودند.گاردین مقاله خود را با طرح سوالی درباره جنگ بین المللی کنونی علیه داعش با مشارکت انگلیس و اینکه آیا رازهایی هست که چه بسا اکنون آن را درباره نقش سربازان انگلیسی در آن نمی دانیم، به پایان برد.