انتخاب مجدد مرکل به عنوان رهبر حزب حاکم

صدراعظم آلمان امروز (سه‌شنبه) یک بار دیگر به عنوان رهبر حزب حاک مسیحی دموکرات انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان این انتخابات کم‌تر از هزار تن از اعضای ارشد حزب مسیحی دموکرات حضور داشتند که از این تعداد ۸۹.۵ درصد به ریاست مرکل بر این حزب رأی مثبت دادند.

رأی مثبت اعضای حزب مسیحی دموکرات راه را برای چهارمین دور از صدراعظمی مرکل هموار می‌سازد.

نتایج این انتخابات درون‌حزبی در حالی محقق شده که مرکل در انتخابات پیشین که دو سال پیش برگزار شده بود، ۹۶.۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

تصمیم صدراعظم آلمان درخصوص سیاست‌های پذیرش پناهجویان از حمایت‌های وی در میان مردم و اعضای نخبگان سیاسی کم کرده است.

کمترین میزان رأی مرکل در انتخابات درون‌حزبی برای رهبری حزب دموکرات مسیحی به سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد که در آن وی تنها ۸۸.۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، مرکل برای نخستین‌ بار در سال ۲۰۰۰ توانست سمت ریاست حزب مسیحی دموکرات را به دست آورد.