امیری دروازه‌بان چین را دوماه خانه نشین کرد

ژنگ ژنگ تا دو ماه نمی تواند برای چین بازی کند.در بازی ایران مقابل چین و در همان دقایق ابتدایی وحید امیری تکل خشنی را روی دروازه بان چین زد.تکلی که باعث شد تا ژنگ ژنگ دیگر نتواند به بازی ادامه بدهد.این اتفاق در حالی افتاد که دروازه بان چینی ها بلافاصله راهی بیمارستان شد و پس از انجام آزمایش مشخص مشخص شد که او از ناحیه لیگامنت دچار آسیب دیدگی شده است.به این ترتیب ژنگ ژنگ تا دو ماه نمی تواند تیم ملی کشورش را همراهی کند.