امیرعبداللهیان: تا آخر در کنار مقاومت و سوریه ایستاده ایم

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان این که تا آخر در کنار مقاومت و سوریه ایستاده ایم، گفت: محور آمریکا و رژیم صهیونیستی مبدع و محرک عروسک های خیمه شب بازی به نام ‘داعش و جبهه النصره’ هستند.به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان افزود: صهیونیست ها با این اقدام، منطقه و حتی غرب را ناامن ساخته و آنها را با بحران آوارگان و تروریسم مواجه کرده اند.او اظهارکرد: از ابتدای بحران سوریه، سرزمین اشغالی فلسطین به پناهگاه و محل مداوای تروریست های تکفیری مبدل شده است و تروریست های تکفیری هیچ اقدامی علیه رژیم نامشروع اسراییل نمی کنند، چون اساسا توسط صهیونیست ها تغذیه و هدایت می شوند.وی ادامه داد: ما با قامت ایستاده و با صدای بلند از سوریه، عراق و کشورهای در معرض تهدید تروریسم در منطقه حمایت می کنیم و آن را در راستای امنیت جمعی منطقه و امنیت ملی کشورمان می دانیم. امیرعبداللهیان گفت: آمریکا و برخی بازیگران خارجی در سوریه و عراق با پیگیری سیاست نادرست استفاده ابزاری از تروریسم، مانع جدی تحقق امنیت و ثبات منطقه هستند.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، سیاست پوتین در کمک به سوریه ومقابله با تروریسم در سوریه را هوشمندانه خواند و ادامه داد: حزب الله لبنان سهم بزرگی در مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه و لبنان دارد و ما به آن افتخار می کنیم.وی با بیان اینکه از ابتکار عمل سازمان ملل در تحقق راه حل سیاسی مبتنی بر اراده واقعی مردم سوریه حمایت می کنیم، گفت: بی تردید صهیونیست ها و تروریست ها عامل اصلی کشتارمردم سوریه هستند.