افشاگری سازمان اطلاعات انگلیس علیه دولت اردوغان

مکالمه های تلفنی و الکترونیکیِ کد گذاری شدۀ مسئولان دولت ترکیه هنگام بروز کودتای نافرجام، به دست سازمان اطلاعات انگلیس افتاد.به گزارش العالم، سازمان اطلاعات انگلیس فاش کرد که مسئولان ارشد ترکیه نقشه کشیدند که کودتا را به جنبش خدمت (وابسته به گولن) نسبت دهند تا بهانه ای برای سرکوب گستردۀ هواداران این جنبش در نهادهای دولت دولتی داشته باشند.مجلۀ آلمانی "فاکس" در خبری تحت عنوان "قدرت و جنون و اردوغان" نوشت: «سازمان اطلاعات انگلیس، مکالمه های کدگذاری شدۀ دولت ترکیه را از نخستین لحظۀ آغاز کودتا در این کشور، پیگیری کرد».این مجلۀ آلمانی تاکید کرد: «در این مکالمه ها، مسئولان ارشد حکومتی دستور می دهند که فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی این کودتا معرفی شود تا امکان سرکوب فراگیر افراد جنبش خدمت فراهم شود».جنبش خدمت، گروهی وابسته به فتح الله گولن، میلیاردر ترک است که در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد.دولت عدالت و توسعه، جنبش خدمت را بزرگ ترین رقیب خود می شمارد و از نفوذ گسترده هواداران این جنبش در دستگاه ها و نهادهای دولتی به شدت نگران است و همواره به دنبال فرصتی برای سرکوب این افراد است.