افراد کتابخوان بیشتر عمر می‌کنند

براساس نتایج تحقیق جدید محققان دانشگاه ییل افرادی که کتابخوان هستند تقریبا دو سال بیشتر از دیگران عمر می‌کنند.به گزارش ایسنا، براساس نتایج تحقیق جدید محققان دانشگاه ییل افرادی که کتابخوان هستند تقریبا دو سال بیشتر از دیگران عمر می‌کنند.محققان در این تحقیق از ۳۶۳۵ فرد با سن بیشتر از ۵۰ سال عادات کتاب خواندن را سوال کردند و شرکت‌کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی که کتاب نمی‌خواندند، گروه دوم روزانه ۳۰ دقیقه کتاب می‌خواندند و گروه سوم هفته‌ای بیش از سه ساعت و نیم کتاب می‌خواندند. این تحقیق بر اساس جنس، سلامت، تحصیلات و ثروت انجام نشده است.نتایج نشان داد افرادی که بیش از سه ساعت و نیم کتاب می‌خواندند طی یک بازه ۱۲ ساله ۲۳ درصد کمتر از دو گروه دیگر فوت کردند.محققان ادعا کردند خواندن روزنامه، مجله و نشریات دوره‌ای با طول عمر مرتبط اما این میزان با خواندن رمان متفاوت است.البته آنها اعلام کردند: زنان تحصیلکرده و ثروتمند بیش از دیگران مشتاق خواندن هستند.سرپرست این تحقیق پروفسور بکه لوی از دانشگاه ییل اظهار کرد: افرادی که روزانه کمتر از نیم ساعت مطالعه می‌کنند فواید چشمگیری از تاثیر خواندن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.وی در ادامه افزود: عواملی همچون ثروت، تحصیلات و توانایی‌های شناختی و موارد بسیار دیگری در این موضوع تاثیر بسزایی دارند.نتایج این تحقیق در نشریه Social Science and Medicine منتشر شده است.