استرس عامل مرگ ماهیان سد «یامچی»

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: مرگ اخیر ماهیان در سد یامچی که آب شرب اردبیل را تامین می‌کند تأثیری در کیفیت آب نداشته است.داوود نجفیان در گفتگو با مهر گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در پی مرگ ماهیان کیفیت آب این سد هیچ مشکلی ندارد.وی با رد تأثیر مرگ ماهیان در بهداشت آب ادامه داد: ماهیانی که تلف شده‌اند ماهی کاراس و همان ماهیان قرمز عید هستند که متأسفانه برای طبیعت و منابع آبی مضر محسوب می‌شوند.مدیرعامل آب منطقه‌ای استان با تأکید به اینکه هیچ گونه دیگری از ماهی در سد تلف نشده است، ادامه داد: این اظهارات که کاهش آب سد به مرگ ماهی دامن زده صحیح نیست و آب سد امسال به نسبت سال گذشته ۱.۵ میلیون مترمکعب بیشتر آب دارد.نجفیان دلیل اصلی مرگ ماهی را تراکم بالای آن و زادوولد قابل‌توجه ماهی دانست و افزود: در واقع باید گفت این تلفات حتی به نفع طبیعت و این منبع آبی است چرا که این ماهی در مدت کوتاهی تکثیر فوق‌العاده داشته و اکوسیستم را بر هم می‌زند.وی همچنین با تأکید به اینکه سه احتمال از سوی شیلات و دامپزشکی موردبررسی قرار گرفته است، ادامه داد: این سه احتمال شامل وجود ویروس خاص است که از طریق پرندگان انتقال یافته و این فرضیه رد شده است.مدیرعامل آب منطقه‌ای استان احتمال دوم را استرس ماهیان به دلیل افزایش تعداد و رقابت برای غذا عنوان و تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی مرگ‌ومیر استرس است و استاد دانشگاه تهران در زمینه شیلات که اخیراً بازدید داشته نیز این موضوع را تائید کرده است.به گفته نجفیان فرضیه سوم تراکم ماهی از چند سال قبل است که البته به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر محیط‌زیست اجازه صید ماهی نداده تراکم جمعیت ایجاد شده است.وی با تأکید به اینکه ماهی کاراس هیچ ارزش غذایی انسانی نداشته و فقط می‌تواند به مصرف دام و طیور برسد، ادامه داد: طی هماهنگی ایجاد شده با محیط‌زیست در نظر داریم جمعیت این ماهی با صید کاهش یابد.وی به صید ماهی از هفته آینده اشاره کرد و افزود: اینکه کاهش سطح آب استرس ایجاد کند صحیح نیست و ۱۲ میلیون مترمکعب در سد آب داریم که این میزان را طی سال‌های قبل نداشتیم.مدیرعامل آب منطقه‌ای استان افزود: در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های مرتبط با این موضوع تشکیل شد فرض هر گونه احتمال آلودگی آب و غیربهداشتی بودن آن رد شده است.