استارت ایران از امشب برای ۲۰ طلا

آمریکا در انتظار طلای هزارم تاریخ المپیک است،چین واسترالیا به ۵۰۰ وژاپن وروسیه به مدال ۴۰۰ ادوار المپیک خواهند رسید وایران در رده ۴۴ تاریخ از امشب با مدال کیانوش به دنبال رسیدن به ۲۰ مدال طلا است. به گزارش "ورزش سه"،در تاریخ ورزش کشورمان در المپیک با ۱۵ طلا،۲۲ نقره و۲۴ برنز در رده ۴۴ ایستاده ایم. *مدال نقره کیانوش رستمی که بعد از ۳ سال به خاطر دوپینگ ورزشکار روس به او تعلق گرفته تعداد نقره های ایران را به ۲۱ رسانده ونقره سعید محمدپور ناشی از دوپینگ ۳ ورزشکار،او را هم از پنجم به دوم رساند.اما بد نیست به اتفاقات آماری که در ورزش المپیک وبعد از مسابقات امسال رخ میدهد توجه کنیم،این آمار در هیچ مرجع رسمی المپیک نگاشته نشده است.۱-ایالات متحده به ۱۰۰۰ میرسد:در برزیل تیم آمریکا میتواند ۲۶ طلا بگیرد،اما چرا حرف از ۲۶ طلا است؟پاسخ این که با این ۲۶ مدال طلا،تیم آمریکا به هزارمین طلای تاریخ حضورش در المپیک میرسد.آمریکایی ها تا حالا ۱۶ طلا دارد.آمریکا در همه ادوار المپیک با ۹۷۴ طلا،۷۵۸ نقره و۶۶۸ برنز در رده اول قرار گرفته است.۲-در رده دوم تیمی قرار دارد که به تاریخ پیوسته است.شوروی سابق با ۳۹۵ طلا،۳۱۹ نقره و۲۹۶ برنز در رده سوم است.شوروی ها در آخرین المپیک های دوره حیات خود رفته رفته آمریکا را به رتبه دوم وحتی سوم بعد از خود وآلمان شرقی هم پیمانش رسانده بود.از آن دوران روسیه در المپیک ۱۳۳ طلا گرفته وبا احتساب شوروی سابق ۵۲۸ طلا دارد!۳-انگلستان یا به عبارتی امپراتوری بریتانیا با ۲۳۶ طلا،۲۱۲ نقره و۲۷۲ برنز در رده سوم قرار گرفته است.۴-فرانسوی ها با ۲۰۲ طلا،۲۲۳ نقره و۲۴۶ برنز در رده چهارم هستند.۵-اما چین که رفته رفته همه چیزش با آمریکا هم اندازه میشود در آستانه کسب پانصدمین مدال المپیکی است.چینی ها با ۲۰۱ طلا،۱۴۴ نقره و۱۲۸ برنز صاحب ۴۷۳ مدال است وبا ۲۷ مدالی که قطعا در ریو میگیرد از عدد ۵۰۰ مدال میگذرد.۶-ایتالیا با ۱۹۹ طلا،۱۶۶ نقره و۱۸۵ برنز در رده ششم است،آنها با یک طلای دیگر به ۲۰۰ خواهند رسید.۷-آلمان با ۱۷۴طلا،۱۸۲نقره و۲۱۷ برنز هفتم است.۸-مجارستان با ۱۶۷طلا،۱۴۴ نقره و۱۶۴ برنز هشتم است.۹-سوئد با ۱۴۳ طلا،۱۶۴ نقره، و۱۷۶ برنز نهم است.۱۰-استرالیا با ۱۳۸ طلا،۱۵۳ نقره و۱۷۷ برنز صاحب ۴۸۶ مدال است وامسال به ۵۰۰ مدال خواهد رسید.۱۱-روسیه اما با ۱۳۳ طلا،۱۲۲ نقره و۱۴۴ برنز یازدهم است وبا اولین مدال در این المپیک به ۴۰۰ مدال خواهد رسید.۱۲-ژاپن با ۱۳۰ طلا،۱۲۶ نقره و۱۴۲ برنز در رده ۱۲ است وبا ۳۹۸ مدال،امسال قطعا به مدال شماره ۴۰۰ میرسد.اما فنلاند با ۱۰۱ ،رومانی با ۸۸ وکره جنوبی با ۸۱ طلا در این رده سیزدهم تا پانزدهم هستند.کشورمان در المپیک ها ۱۵ طلا،۲۲ نقره و۲۴ برنز گرفته است ،کشورمان که در دوره گذشته ۴ طلا،۵ نقره و۳ برنز گرفته بود با تبدیل برنز کیانوش رستمی به نقره وگرفتن مدال نقره محمدپور حالا ۴ طلا،۷ نقره و۲ برنز دارد واگر امسال ۵ مدال طلا بگیرد صاحب مدال طلای ۲۰ خود در تاریخ المپیک میرسد.