ارزش دارایی‌های مصادره‌ شده‌ گروه‌ گولن؟

ارزش دارایی های شرکتها و موسسات آموزشی، تجاری و صنعتی مرتبط با گروه فتح الله گولن که به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته، مصادره شده است، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود.به گزارش ایرنا، دولت آنکارا می گوید که سازمان تروریستی فتح الله گولن با نفوذ گسترده در دستگاه دولتی عامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای این کشور است.در پی کودتای نافرجام، دولت آنکارا با اعلام حالت فوق العاده به مدت سه ماه در سطح ترکیه، عملیات پاکسازی گسترده ای را علیه افراد وابسته به این گروه شروع کرده است.براساس قوانین حالت فوق العاده که جمعه گذشته در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید، دولت آنکارا با صدور بخشنامه هایی در حکم قانون، تاکنون ۳۵ موسسه و سازمان فعال در بخش سلامت، ۹۳۴ مدرسه، ۱۰۹ خوابگاه دانشجویی، ۱۰۴ وقف، یک هزار و ۱۲۵ انجمن، ۱۵ دانشگاه وقفی و ۱۹ سندیکای کارگری را تعطیل و اموال آنها را مصادره کرده و در اختیار خزانه داری این کشور قرار داده است.ساختمان ها و اراضی متعلق به این نهادها و موسسات و دارایی های آنها که به خزانه داری ترکیه محول شده، در صورت لزوم و نیاز از سوی وزارت خانه های مختلف، مورد استفاده قرار خواهد گرفت ولی دانشجویان شاغل در دانشگاههای وقفی متعلق به گروه گولن به دانشگاههای دولتی ترکیه منتقل شده ولی موظف خواهند بود همان شهریه ای را که به این دانشگاهها پرداخت می کردند، به دانشگاه های دولتی ترکیه که برای شهروندان ترکیه رایگان است، بپردازند.براساس قانون آموزش عالی در ترکیه، دانشگاه خصوصی در این کشور فقط به عنوان دانشگاه وقفی می تواند فعالیت داشته باشد. از این رو همه دانشگاه های خصوصی این کشور، در واقع دانشگاه وقفی می باشند.روزنامه حریت روز سه شنبه به نقل از یک منبع آگاه به مساله، ارزش تقریبی دارایی های مصادره شده منسوب به گروه گولن در سطح ترکیه را در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار گزارش کرده است.در بین موسساتی که بر در آنها قفل زده شده، ۱۵ دانشگاه وقفی نیز وجود دارند.دانشگاه فاتح اولین دانشگاه خصوصی ترکیه محسوب می شود. در این میان دانشگاه تورگوت اوزال و دانشگاه گدیز از نظر وسعت اراضی با ارزشی که در اختیار دارند در صدر جدول قرار می گیرند.حسن اولچر وکیل دادگستری که به عنوان قیم برای یک ماه به مدیریت دانشگاه بزرگ فاتح منصوب شده است، ارزش بازاری این دانشگاه را در حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارزیابی کرده و می گوید: این دانشگاه با ۱۶ هزار دانشجو، بیش از دو میلیون ۳۰۰ هزار متر اراضی با ارزشی در اختیار دارد.عبدالقادر اوزل که به عنوان قیم به دانشگاه مصادره شده تورگوت اوزال منصوب شده است، می گوید این دانشگاه در یکی از با ارزش ترین اراضی آنکارا تاسیس شده است.مهمترین حوزه ای که جماعت گولن در ترکیه و در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا، اروپا و حتی کانادا و آمریکا فعالیت داشت و هنوز هم در برخی از کشورهای خارجی دارد، حوزه آموزشی است.گفته می شود، رشته ارتباطات و برنامه ریزی های این گروه در طول چند دهه گذشته به ویژه در حدود دو دهه اخیر که به نوعی اسلام گرایی در جامعه ترکیه رشد داشته، چنان عمیق و گسترده بوده که اکنون دست پرورده های این گروه از نظر ساخت فکری و عقیدتی و رفتاری در همه نهادهای دولتی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه امنیتی و نظامی رسوخ کرده است.مقامات ترکیه که پاکسازی بسیار وسیعی را علیه عوامل نفوذی این گروه شروع کرده اند و تا کنون حدود ۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی را تعلیق خدمت کرده اند، می گویند، پاکسازی کامل این عناصر از دستگاه دولتی مدتها طول خواهد کشید.