اردوغان شکایتها از افراد متهم به خودش را پیگیری نمی کند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از پیگیری شکایتهای قضایی کسانی که به اتهام توهین به وی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، صرف نظر خواهد کرد.به گزارش فارس، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از پیگیری شکایتهای قضایی کسانی که به اتهام توهین به وی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، صرف نظر خواهد کرد. اردوغان این مطلب را در جریان یک سخنرانی در کاخ ریاست جمهوری ترکیه مطرح کرد.وی گفت: «فقط برای همین یکبار، من تمام پرونده های مربوط به بسیاری از موارد توهین که علیه من مطرح شده را پس می گیرم.»اردوغان قبل از این از صدها روزنامه نگار یا شخصیت دولتی که به وی اهانت کرده بودند شکیت کرده بود.