اختصاص ۱۹۰ میلیارد تومان برای توسعه جاسک و سواحل مکران

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبارات مجزایی به منظور توسعه زیرساخت‌ها از جاسک تا گوآتر و توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که امروز (یکشنبه) توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ۴۰ میلیارد تومان بودجه به عنوان ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها از جاسک تا گوآتر در سواحل جنوب طبق مصوبات سفر مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است.

همچنین در این لایحه رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان به منظور توسعه سواحل مکران و تقویت نیروی دریایی ارتش در این منطقه برآورد شده است.