احضار رشیدپور به دادسرا / روحانی متشکریم

مجری برنامه حالا خورشید به اتهام نشراکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.به گزارش ایلنا، رضا رشیدپور با انتشار تصویر احضاریه خود در اینستاگرام نوشت:انتظار برعکس و نتیجه در عکسآستانه تحمل و نقدپذیری برخی مدیران دولت محترم تدبیر و امید چقدر است؟چند وقت پیش نقدکوتاهی نسبت به عزل و نصب های یک ساعته در یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت در برنامه مطرح کردم که نتیجه آن را در عکس مشاهده می فرمایید.انتظار برعکس داشتیم و نتیجه در عکس گرفتیم.ضمن احترام به قانون و بازپرس عزیز، حتما در شعبه حاضر شده و عرایضم را تقدیم ساحت دادگاه خواهم کرد.روحانی متشکریم احضار رشیدپور به دادسرا / روحانی متشکریم