احتمال مذاکره غیر‌هسته ای روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری!

اکنون حسن روحانی رئیس جمهور معتدل ایران، در کمتر از یکسال دیگر با انتخابات ریاست جمهوری ایران روبرو خواهد شد و وی بدنبال این است تا از توافق هسته ای و روابط مستقیم خود با غرب، به عنوان برگ برنده ای در دوره ریاست جمهوری خود استفاده کند.به گزارش جام نیـوز، مجله آمریکایی تایم در گزارشی به توافق هسته ای ایران و مخالفان و موافقان آن در ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: اکنون بحث توافق هسته ای ایران به موضوع مهمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است. ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آن را فاجعه آمیز خوانده و هیلاری نیز عهد بسته است که این توافق را حفظ کند. در ایران نیز رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای به شدت اکنون با گذشت یکسال از امضای این توافق، آن را مورد انتقاد قرار داده و در مقابل حسن روحانی نیز این توافق به عنوان توافقی که تهدید جنگی را موتقف کرده است و ایران به راحتی نفت خود را می فروشد، یاد می کند.این مجله در ادامه ضمن پرداختن به دیگر اختلاف نظر ها در مورد توافق هسته ای نظر برخی از تحلیل گران سیاسی را مورد بررسی قرار داد و نوشت: تحلیل گران سیاسی نزدیک به دولت روحانی دائما تکرار می کنند که توافق هسته ای می تواند مذاکرات بیشتر دیگری را نیز در پی داشته باشد و همکاری های بیشتری را بین ایران و آمریکا که به منافع هر دو کشور نیز هست، رقم بزند. اما رهبر عالی ایران همچنان به آمریکا بی اعتماد است و در سخنرانی های خود از عدم پایبندی آمریکایی ها به تعهدات خود سخن می گوید.تایم در پایان افزود: اکنون حسن روحانی رئیس جمهور معتدل ایران، در کمتر از یکسال دیگر با انتخابات ریاست جمهوری ایران روبرو خواهد شد و وی بدنبال این است تا از توافق هسته ای و روابط مستقیم خود با غرب، به عنوان برگ برنده ای در دوره ریاست جمهوری خود یاد کند. حسن روحانی با صراحت کامل بیان کرده است که در صورتی که آمریکایی ها نیت خیر خود را در توافق هسته ای نشان دهند، احتمال انجام مذاکرات در مسائل دیگر نیز وجود داد.