اتوبوس اختصاصی تیم ماشین‌سازی تبریز

باشگاه ماشین‌سازی تبریز نیز اقدام به خرید اتوبوس اختصاصی کرد.به گزارش مشرق، پس از اینکه تیم ملی و باشگاه پرسپولیس اقدام به خرید اتوبوس اختصاصی کردند، باشگاه ماشین‌سازی نیز اتوبوس اختصاصی مشابه طرح تیم ملی خریداری کرد.