ابوطالبی، بهترین روش مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا را تبیین کرد

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری بهترین روش مقابله با نقض برجام را برخورد هماهنگ، پاسخ شدید و یکپارچه تمامی متعهدین، اقدام براساس اجماع و انزوای ناقضان برجام دانست .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در پی تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران به مدت ده سال دیگر در سنای آمریکا موضوع نقض برجام از سوی آمریکا در محافل سیاسی ایران به صورت گسترده ای مطرح شده است.

در همین رابطه دکتر حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: اگربرجام تعهدي چندجانبه است، نقض آن توسط يكي ازاعضاء، ( آمریکا) را نمي توان يك جانبه با نقض پاسخ گفت؛ بلکه هرنقضي، اقدام برعليه تمامي متعهدين خواهد بود.

به نوشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری از این رو مشروع ترين و شديدترين روش مقابله با هرنقض برجام، برخوردهماهنگ، پاسخ شديد ويكپارچه تمامي متعهدين، اقدام براساس اجماع، وانزواي ناقضان است.