ابلاغ طرح LEZ تهران در این هفته

مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران از ابلاغ طرح LEZ پایتخت در این هفته خبر داد و گفت: بعد از اجرای طرح فقط خودروهای پاک وارد محدوده می‌شوند.به گزارش فارس، سید نواب حسینی منش در خصوص طرح lez گفت: منتظر هستیم در این هفته طرح ابلاغ شود.مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران با بیان اینکه همه کارهای طرح کاهش انجام شده است، گفت: بعد از اجرای طرح فقط خودروهای پاک وارد محدوده می‌شوند.وی با تاکید بر این موضوع که حتما شهروندان باید معاینه فنی داشته باشند گفت: از مردم می خواهیم قبل از اجرای طرح حتما معاینه فنی خودرو را دریافت کنند.به گفته حسینی منش، باید تمامی خودروها معاینه فنی داشته باشند و اگر معاینه فنی نداشته باشند توسط دوربین‌های مکانیزه رصد و جریمه می‌شوند.مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران در خصوص مرحله دیگر اجرای طرح گفت: این طرح در محدوده زوج و فرد است و برای خودروهای انژکتوری است.