آمارهای طلاق همچنان اعلام خواهد شد

ثبت احوال کشور با استناد به قانون این سازمان،درخصوص اعلام آمار طلاق از سوی ثبت احوال اطلاعیه‌ای را صادر کرد.به گزارش ایسنا – به نقل از پورتال سازمان ثبت احوال کشور ، در این اطلاعیه آمده است: «سازمان ثبت احوال کشور مطابق بند "ز" ماده ۱ قانون ثبت احوال وظیفه جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را دارد و کماکان این اطلاعات را در حیطه وظایف قانونی خود در دوره‌های زمانی تعیین شده اعلام و منتشر خواهد کرد.»