آخوندی: ناوگان هوایی باید به روز شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توسعه ناوگان هوایی، گفت: ناوگان هوایی کشور باید به روز شود.به گزارش مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای حمل و نقل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ناوگان هوایی کشور باید به روز شود، اظهار داشت: توسعه و به روز شدن ناوگان هوایی یک ضرورت در کشور به شمار می رود و نقش مهمی در توسعه کشور دارد.وی افزود: نوسازی ناوگان هوایی کشور باید انجام شود و این امر نخستین گام در مسیر توسعه ارتباطات هوایی است.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: میانگین سن هوایی کشور حدود ۲۳ سال است و ضرورت دارد نوسازی ناوگان هوایی انجام شود.شبکه حمل و نقل ریلی کشور در حال اتصال به کشور های منطقه استوی در ادامه با اشاره به اینکه شبکه ریلی کشور توسعه پیدا کرده است، تاکید کرد: هم اکنون تلاش های بسیاری برای توسعه شبکه حمل و نقل ریلی کشور انجام شده است.وی گفت: شبکه حمل و نقل ریلی کشور در حال اتصال به کشور های منطقه است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توسعه شبکه ریلی کشور، زمینه توسعه صادرات را فراهم می کند، تاکید کرد: با توسعه شبکه ریلی کشور، سرعت توسعه کشور شتاب می گیرد.عباس آخوندی بیان کرد: توسعه جاده ها و بزرگراه ها از اقدامات مهم در دولت یازدهم به شمار می رود.وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه جاده ها و بزرگراه ها از اولویت های مهم راه و شهرسازی به شمار می رود.